Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv okrožnim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega sodnika ali sodnice na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

s predvideno razporeditvijo v Službo za upravljanje projektov za področja insolvenčnih postopkov in stečaja ter varnostne sheme.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) Ministrstvo za pravosodje objavlja

JAVNI POZIV

okrožnim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega sodnika ali sodnice na delo na Vrhovno sodišče Republike Slovenije s predvideno razporeditvijo v Službo za upravljanje projektov za področja insolvenčnih postopkov in stečaja ter varnostne sheme.

Dodeljeni sodnik bo vodil projektno skupino i-Ins/St in i-INS ter projektno skupino VASH, pri kateri bo zadolžen za vsebinska vprašanja.

Predvideni čas dodelitve je tri leta. Sodnika se za čas dodelitev v celoti oprosti opravljanja sodniške službe.

Kandidati lahko oddajo prijave, ki vključujejo življenjepis z opisom njihove strokovne dejavnosti, v 30 dneh od objave poziva na spletni stani Ministrstva za pravosodje na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mp@gov.si, s sklicem na številko 700-87/2021.

                               

                                                                                              Ministrstvo za pravosodje

Kontakt

Alenka Štigl

+386 (0)1 369 5454