Skoči do osrednje vsebine

Javna dražba za prodajo stavbe nekdanjega Mladinskega prenočišča Bledec

Predmet javne dražbe je prodaja stavbe nekdanjega Mladinskega prenočišča Bledec s pripadajočimi nepremičnami in sicer:
- ID znak »parcela 2190 67/1«, parcele št. 67/1, k.o. 2190 Bled, zemljišča v izmeri 311 m2, na kateri stoji stavba št. 435 z naslovom Grajska cesta 17 na Bledu,
- ID znak »parcela 2190 67/2«, parcele št. 67/2, k.o. 2190 Bled, zemljišča v izmeri 1101 m2,
- ID znak »parcela 2190 67/3«, parcele št. 67/3, k.o. 2190 Bled, zemljišča v izmeri 290 m2,
- ID znak »parcela 2190 67/4«, parcele št. 67/4, k.o. 2190 Bled, zemljišča v izmeri 135 m2,
- ID znak »parcela 2190 67/5«, parcele št. 67/5, k.o. 2190 Bled, zemljišča v izmeri 679 m2 in
- ID znak »parcela 2190 67/6«, parcele št. 67/6, k.o. 2190 Bled, zemljišča v izmeri 342 m2.

Javna dražba bo potekala v poslovnih prostorih Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, v Blejski predavalnici v 2. nadstropju, in sicer v 23. 6. 2021, s pričetkom ob 11.00 uri.

Kontakt

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

Prešernova cesta 32

4260 Bled

e-posta: darja.radic@vgs-bled.si