Skoči do osrednje vsebine

Javna dražba za prodajo osebnega vozila Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4

Rok za prijavo je potekel.

Javna dražba bo potekala dne 16. 11. 2021 ob 10:00 uri v prostorih Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (sejna soba 701, 7. nadstropje).

Dražitelj je dolžan vplačati varščino za resnost v višini 1.069,00 EUR na transakcijski račun
prodajalca: SI56 0110 06300109972, odprt pri Banki Slovenije, sklic 18 23310 - 7201001 –
90820021, namen: Plačilo varščine in sicer najpozneje do 11. 11. 2021.

Izklicna vrednost in najnižji znesek njenega višanja

Izklicna cena za vozilo z registrsko št. LJ 939 - JJ znaša 10.690 evrov, najnižji znesek višanja pa
znaša 100 evrov.
Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec.

Oklic