Skoči do osrednje vsebine

Javna dražba za prodajo nepremičnine - poslovnega prostora v večstanovanjski stavbi na naslovu Efenkova cesta 61, Velenje

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, Ljubljana, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št: 11/18 in 79/18) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) razpisuje razpisuje javno dražbo za prodajo nepremičnine - poslovni prostor z ID znakom: 964-3160-6, posamezni del št. 6 v stavbi št. 3160 k.o. 964 – Velenje (ID 5800837). V naravi predmetna nepremičnina predstavlja poslovni prostor del št. 6 v izmeri 114,20 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Efenkova cesta 61 v Velenju.

Ponudniki morajo do 17. 3. 2023 vplačati varščino, pri čemer pa bo javna dražba potekala dne 20. 3. 2023 v prostorih Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, s pričetkom ob 11. uri.

Kontakt

Šolski center Velenje

g. Darko Lihteneker

tel.: 03 89 60 600