GOV.SI

JAVNA DRAŽBA za oddajo poslovne stavbe in zemljišča v najem na naslovu Lipica 23, Lipica, na opuščenem MP Lipica

Fotografije MP Lipica