GOV.SI

Izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokacijah sodnih stavb

Predmet javnega naročila je izvedba zamenjave dotrajanega fasadnega stavbnega pohištva na lokaciji sodne stavbe Okrajno sodišče v Trebnjem, ki obsega:
- odstranitev obstoječega stavbnega pohištva,
- dobavo in vgradnjo novega stavbnega pohištva,
- sanacija morebitnih poškodb, ki so posledica zamenjave stavbnega pohištva.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektna dokumentacije za posamezni sklop, ponudbenega predračuna za posamezni sklop, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil