Skoči do osrednje vsebine

Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana glavna dela« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zadrževalnika visokih voda Poljana glavna dela« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Priloge k Poglavju 3: Tehnične specifikacije

Dokumentacija je dosegljiva na naslednji povezavi:

https://sovd.gov.si/app/public/#/download/J1vJWLE7brzBIhyh1sXI5rNi4wucYN?prej=110472

Dodatne priloge k Poglavju 3: Tehnične specifikacije

Dodatna dokumentacija je dosegljiva na naslednji povezavi:

https://sovd.gov.si/app/public/#/download/yn7CBe0jPCmpXmPQJtY0f1aNGj0YIG?prej=111694

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 80 %. Lastna udeležba RS znaša 20 %.