Skoči do osrednje vsebine

Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore II. faza« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je projektiranje in izvedba vseh potrebnih gradbenih in obrtniško - inštalacijskih del (GOI) za izgradnjo vseh ukrepov 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« \nVlada RS je 25.4.2013 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov (Ur. list RS št. 37/2013 z dne 29.4.2013; v nadaljevanju: Uredba o DPN). Cilja državnega prostorskega načrta sta zaščita naselja Železniki pred 100-letnimi poplavnimi visokimi vodami z izvedbo ustreznih protipoplavnih ureditev ter ureditev regionalne ceste, ki poteka skozi staro trško jedro naselja Železniki (obvozna cesta Železnikov). \nPodrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - popravek št. 1

Več na portalu javnih naročil