Skoči do osrednje vsebine

Izvedba predhodnega postopka in preizkusa javno-zasebnega partnerstva za projekta reševanja prostorske problematike ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba predhodnega postopka in preizkusa javno-zasebnega partnerstva za projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN 147 na podlagi določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

Podrobneje je javno naročilo je opredeljeno v tehnični specifikaciji naročnika, osnutku pogodbe, ponudbenih predračunih in ostalih prilogah, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik