Skoči do osrednje vsebine

Izvedba geodetskih storitev za potrebe pridobivanja nepremičnin na območju operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila obsega izvedbo vseh geodetskih storitev potrebnih zaradi pridobivanja pravice graditi in dokončnih premoženjsko pravnih ureditev razmerij za zemljišča v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo. Geodetske storitve med drugim obsegajo parcelacijo in ureditev mej parcel, potrebnih za odkup, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb in tudi parcel, ki so v lasti občin in se prenesejo na last Republike Slovenije; parcelacije in ureditve mej vseh parcel, ki so že v lasti občine ali Republike Slovenije; parcelacija in ureditev meja parcel, ki jih je potrebno obremeniti s služnostjo, kjer bo to potrebno. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

Več na portalu javnih naročil