Skoči do osrednje vsebine

Izvedba cenitev nepremičnin - sklenitev okvirnega sporazuma

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za infrastrukturo (Direktorat za kopenski promet in Direktorat za letalski in pomorski promet) za potrebe ravnanja s stvarnim premoženjem skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l .RS, št. 31/18) naroča izvedbo cenitev nepremičnin. \nNaročnik bo za izbiro strank okvirnega sporazuma izvedel postopek naročila male vrednosti v 3. sklopih (kmetijstvo, gozdarstvo, gradbeništvo).

Več na portalu javnih naročil