Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje nalog projektne pisarne za projekt »Izgradnja »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je vzpostavitev in vodenje projektne pisarne za izvedbo investicijskega projekta »Izgradnja »Centra znanosti« kot demonstracijskega objekta« (v nadaljevanju: projektna pisarna), kar vključuje vodenje in koordinacijo ter administracijo projekta sofinanciranega s sredstvi kohezijske politike (na strani upravičenca), tehnično svetovanje in svetovalni inženiring, vključno s pripravo javnih naročil, izvajanje nadzora nad izvedbo vseh GOI del in opreme, vse v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in v skladu z navodili naročnika, upoštevajoč predvsem določila zakonodaje s področja projektiranja in graditve objektov, izdelave projektne dokumentacije, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne zakonodaje, svetovanje pri BIM procesu in izvajanje BIM nadzora.

Priloge k razpisni dokumentaciji

Več na portalu javnih naročil