Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje geodetskih storitev za potrebe Ministrstva za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Izvajanje geodetskih storitev, ki so določene s predpisi o izvajanju geodetske dejavnosti, bo naročnik naročal s posameznim pisnim zahtevkom, in sicer zlasti izvedbo geodetskih posnetkov oz. načrtov, vpisov stavb in delov stavb v kataster stavb, izdelavo elaboratov za evidentiranje stavb, popravkov elaboratov za evidentiranje stavb, določitev zemljišč pod stavbo, ureditev mej, parcelacije, zakoličbe, ipd. Predviden obseg zahtevkov je 125.000 geodetskih točk, od tega: predvidoma 100.000 točk za potrebe izvajanja investicijskega projekta »Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig« in predvidoma 25.000 točk za potrebe ureditve nepremičnin, ki jih Ministrstvo za pravosodje upravlja za potrebe pravosodnih organov po vsej Sloveniji.

Več na portalu javnih naročil