GOV.SI

Izdelava prometno-tehnološke analize in idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev nadgradnje železniške postaje Jesenice po postopku vzdrževalnih del v javno korist

Osnovni cilj je prilagoditi tirne in postajne kapacietete pričakovanim potrebam v prihodnosti predvsem glede na načrtovano nadgradnjo železniške proge št. 20 LJ-Jesenice in predora Karavanke.

Več na portalu javnih naročil