Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije za »Zadrževalnik visokih voda Poljana«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet tega javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za »Zadrževalnik visokih voda Poljana« oz. podrobneje:

SKLOP 1:
Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZR in PZI za prestavitev visokonapetostnih in drugih komunalnih vodov v območju obdelave

SKLOP 2:
Izdelava projektne dokumentacije DGD in PZR za izgradnjo zadrževalnika visokih voda

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 80 %.

Lastna udeležba RS znaša 20 %.

Iskalnik