Skoči do osrednje vsebine

Izdelava okoljskega poročila in študije obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov za Državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor

Rok za prijavo je potekel.

V pripravi je državni prostorski načrt (DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor. V letu 2018 je bila izdelana Študija variant/utemeljitev rešitve z Okoljskim poročilom, ki sta bila javno razgrnjena. Zainteresirana javnost in nosilci urejanja prostora so h gradivu podali številne pripombe, zato se predlog DPN pripravlja v smislu racionalizacije in zmanjšanja obsega načrtovanih ureditev. V ta namen je treba novo pripravljena gradiva/zasnove DPN okoljsko vrednotiti, saj mora DPN uspešno prestati postopek celovite presoje vplivov na okolje.\r\n\r\nS sprejemom DPN bo zagotovljena celovita ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor in rezerviran ustrezen prostor za nadaljnjo širitev in posodabljanje letališča. Izdelava Okoljskega poročila je naloga pobudnika DPN za sodelovanje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki jo izvaja MOP. Okoljsko poročilo bo podlaga za usklajevanja z nosilci urejanja prostora in podlaga za pridobitev njihovih pozitivnih mnenj k DPN. V sklopu naročene storit

Več na portalu javnih naročil