Skoči do osrednje vsebine

Izdelava nacionalnih smernic za izdelavo strategij upravljanja mestne logistike

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo obravnava področje strateškega upravljanja prevoza tovora v mestih, ki pa smiselno upošteva tudi samo mobilnost prebivalstva v mestih kot del celovitega prometnega sistema mesta, kot ga definira njegova Celostna prometna strategija. Ker paradigma trajnostnega razvoja zahteva preseganje zgolj ekonomskega vidika in rasti za vsako ceno, je eden od poudarkov naloge na zmanjševanju pritiskov na okolje, zato je predmet javnega naročila izdelava Nacionalnih smernic za izdelavo strategij upravljanja mestne logistike (v nadaljevanju SUML) s preizkusom v okviru dveh pilotnih projektov.
V okviru javnega naročila bo izvajalec izvedel naslednje naloge:
- analiza stanja s pregledom dobrih praks strategij oz. upravljanj mestne logistike iz tujine (najmanj trije različni primeri);
- izdelava osnutka nacionalnih smernic za izdelavo SUML;
- izvedba preizkusa nacionalnih smernic v okviru dveh pilotnih projektov SUML za dve izbrani mesti v Sloveniji;
- izdelava končne verzije Nacionalnih smernic za izdelavo SUML;
- diseminacija Nacionalnih smernic za izdelavo SUML ključnim ciljnim skupinam (občine, podjetja).

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik