GOV.SI

Izdelava izvedbenega načrta za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4+807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom

Vsebina naročila je izdelava izvedbenega načrta in pridobitev pozitivnega verifikacijskega poročila po nacionalnih predpisih za zavarovanje nivojskega prehoda Levec 4 v km 4 + 807 regionalne žel. proge št. 31 Celje - Velenje s sistemom za avtomatsko zavarovanje s kontrolnim signalom. Cilj je pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo del.

Več na portalu javnih naročil