Skoči do osrednje vsebine

Izdelava hidrološko - hidravlične študije (HHŠ) v sklopu Državnega prostorskega načrta (DPN) za Letališče Portorož

Rok za prijavo je potekel.

V sklopu priprave DPN za Letališče Portorož je treba izdelati novo hidrološko-hidravlično študijo za širše območje DPN (v nadaljevanju: HHŠ) upoštevajoč do sedaj izdelana gradiva in podlage, vse spremembe v prostoru in spremembo območja obdelave, konkretne smernice in Splošne smernice s področja upravljanja z vodami (DRSV, 30. 7. 2018), ki med drugim določajo, da so karte razredov poplavne nevarnosti (hidrološko-hidravlična študija) nujna strokovna podlaga za namen izdelave ŠV, če je izvedljiva varianta samo ena.

Več na portalu javnih naročil