Skoči do osrednje vsebine

Izdaja okoljevarstvenega soglasja za poseg: Dodatne talilne peči v livarni LTH Castings d.o.o. v Ljubljani

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v postopku presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Dodatne talilne peči v livarni LTH Castings d.o.o. v Ljubljani, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, ki ga po pooblastilu zastopa Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, 4248 Lesce.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Sektor za okolje in prostor, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 5. 7. 2023 do 3. 8. 2023 v prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektor za okolje in prostor, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 18.00 ure in ob petkih od 8.00 do 13.00 ure.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni deležniki lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja po ZVO-1, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (to je od 5. 7. 2023 do 8. 8. 2023) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.