Skoči do osrednje vsebine

Izdaja okoljevarstvenega soglasja za poseg: Asfaltna baza Črnuče

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v postopku presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Asfaltna baza Črnuče, začetim na zahtevo nosilca posega TAČ d.o.o., Brnčičeva ulica 17c, 1231 Ljubljana – Črnuče, ki ga po pooblastilu zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Sektor za okolje in prostor, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 13. 6. 2023 do 12. 7. 2023, v prostorih Upravne enote Ljubljana, Sektor za okolje in prostor, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15. ure, ob sredah od 8.00 do 18.00 ure in ob petkih od 8.00 do 13.00 ure.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

V skladu s 97. členom ZVO-2 vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o posegu. V skladu s 97. členom ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.

V skladu z drugim odstavkom 102. člena je stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja lahko oseba, ki izkaže, da bi poseg v okolje lahko vplival na njene pravne koristi in ki vloži zahtevo za vstop v postopek v roku iz 6. točke tega javnega naznanila.