GOV.SI

Gradnja mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zgornji Obrež za dostop do kmetijskih površin

Razpisana dela v predlaganem javnem naročilu obsegajo gradnjo mostu preko potoka Močnik in ureditev JP 524051 pri kraju Zg. Obrež za dostop do kmetijskih površin v sklopu izvedbe: Zavarovanje nivojskih železniških prehodov 2019-2019 na slovenskem železniškem omrežju.

Več na portalu javnih naročil