Skoči do osrednje vsebine

GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba GOI del na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov. Predvidena je delna rušitev hotela z novo izgradnjo večjega prizidka z 136 namestitvenih enot z dvema predsedniškima apartmajema, kar bo omogočalo uporabo objekta tudi za najpomembnejše državniške in protokolarne dogodke.
Namen projekta je posodobiti obstoječi objekt, ki bo kakovostno zasnovana trajnostna arhitekturna rešitev, hkrati pa bo omogočal funkcionalno in po mednarodnih standardih sodobno delovanje hotela.
Ureditev prostorov obsega tudi izgradnjo konferenčne dvorane, zimskega vrta, terase, ureditev zunanjih površin in prometne ureditve. Prenovijo oziroma izvedejo se vse potrebne instalacije, pri gradnji in opremi se upoštevajo trajnostni trendi in trajnostna naravnanost, ki zagotavlja dolgoročni prihranek in energetsko učinkovitost.
Prenovljeni hotel je oblikovan kot ozek in nizek volumen, brez prizidkov, aneksov ali prislonjenih servisnih objektov. Hkrati predlagani volumen ne konkurira ostalim stavbam v krajinskem parku.
V kletnih prostorih bo urejena podzemna garaža, logistične poti za oskrbo objekta, pralnica, prostori za rekreacijo (bazen površine 60 m², wellnes, fitnes). V pritličju bo osrednji del hotela (recepcija, restavracija z barom, centralni del kuhinje, zunanja terasa). V prvem nadstropju bo zajtrkovalnica, v tem in ostalih nadstropjih še sobe. V zadnjem nadstropju bosta dva predsedniška apartmaja.
V okolici hotela se bodo uredile površine za mirujoči in dinamični promet, zelene površine z avtohtono zasaditvijo in površine za pešce. V sklopu komunalne ureditve se bo izvedlo odvodnjavanje meteornih in sanitarnih vod, ki bodo nastajale na obravnavanem območju, tako da bodo rešitve usklajene z vsemi novimi ter obstoječimi komunalnimi in energetskimi vodi in priključki.

Dela se bodo oddala po načelu »ključ v roke« razen zemeljskih del, pilotiranja in varovanja gradbene jame, ki se oddajajo po načelu »cena na enoto mere«.

Več na portalu javnih naročil