GOV.SI

Geodetska odmera dostopnih poti in hidromelioracijskih jarkov in izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo

Predmet javnega naročila je geodetska odmera dostopnih poti do in ob hidromelioracijskih jarkih , izdelava katastrskega elaborata ter ureditev vpisa odmerjenih parcel v zemljiško knjigo.

Več na portalu javnih naročil