Skoči do osrednje vsebine

Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču - Tabela B

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je:
1. pregled ali posamezna postavka iz Tabele B temelji na verodostojni računovodski dokumentaciji oziroma drugi ustrezni dokumentaciji osnovnega sredstva,
2. finančna preverba verodostojnosti popisnih podatkov iz Tabele B glede na knjigovodske vrednosti investicijskih vlaganj, ki se nahajajo v knjigah osnovnih sredstev koncesionarja iz obdobja od 7.6.1996 (zaključek lastninskega preoblikovanja Luke Koper) do 31.12.2008 (zaključek leta v katerem je bila sklenjena koncesijska pogodba), in sicer:
- Tabela B sredstva v uporabi na dan 31.12.2008,
- Tabela B sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 NJP,
- Tabela B sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 JP,
3. preveritev, da investicije iz Tabele B niso bile financirane iz pristaniških pristojbin.

Več na portalu javnih naročil