Skoči do osrednje vsebine

Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču - Tabela B

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je: \n1. pregled ali posamezna postavka iz Tabele B temelji na verodostojni računovodski dokumentaciji oziroma drugi ustrezni dokumentaciji osnovnega sredstva,\n2. finančna preverba verodostojnosti podatkov (knjigovodske vrednosti investicijskih vlaganj, ki se nahajajo v knjigi osnovnih sredstev koncesionarja) iz Tabele B za obdobje od 7.6.1996 (lastninsko preoblikovanje Luke Koper) do 31.12.2008, in sicer:\n- Tabela B - sredstva v uporabi na dan 31.12.2008\n- Tabela B - sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 - NJP\n- Tabela B - sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 - JP\n3. preveritev, da investicije iz Tabele B niso financirane iz pristaniških pristojbin.\n

Več na portalu javnih naročil