Skoči do osrednje vsebine

Elektro, strojna in gradbeno-obrtniška dela ter vzdrževanje sistema in postavitev etažnega regalnega skladišča za širitev prostorov Disaster Recovery Center na Policijski upravi Novo mesto

Rok za prijavo je potekel.

Za potrebe širitve prostorov DRC na PU Novo mesto je izdelan projekt za izvedbo (v nadaljevanju: PZI) v petih sklopih:

Sklop 1 zajema:
dela povezana z delno sanacijo skladiščnih prostorov, kamor bodo na PU Novo mesto prenesli opremo iz skladišča, ki se bo namenil prostoru DRC.

Sklopa 2 in 3 sta nerazdružljivo povezana in zajemata:
predelavo in opremljanje obstoječega skladiščnega prostora za namene DRC,
delno sanacijo in nadgradnjo TK povezav med novimi in obstoječimi prostori,
ureditev celovitega rezervnega UPS napajanja,
hlajenje dodatnega in UPS prostorov,
sistem aktivne požarne zaščite dodatnega prostora,
vključevanje pomembnejših gradnikov v CNS sistem, ki je bil postavljen na Štefanovi 2 v okviru izgradnje »EU ERC« prostora.

Sklop 4 zajema:
zamenjavo in širitev obstoječe glavne agregatske omare, ki ne omogoča več dodatnih priklopov naprav.

Sklop 5 zajema
vgradnjo oziroma postavitev etažnega skladišča poličnih regalov z visečim podestom.

Ponudnik - izvajalec bo mo

Več na portalu javnih naročil