Skoči do osrednje vsebine

Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja in območjem pobude za pripravo DPN...

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Določitev območij poplavljanja na porečjih v povezavi z območjem pobude za pripravo DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja in območjem pobude za pripravo DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas. V sklopu naloge se bodo izdelale strokovne podlage za oceno poplavne nevarnosti na dveh območjih pobud za pripravo DPN. Naloga izvajalca je izdelati vsebine, ki so skladne s cilji Poplavne direktive in v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

Več na portalu javnih naročil