Skoči do osrednje vsebine

Sklpe o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini II (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini II (2023 – 2032), ki se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občini Ilirska Bistrica oziroma v katastrskih občinah Prem, Janeževo Brdo, Ostrožno Brdo, Prelože, Čelje, Smrje, Trnovo, Koseze, Zarečica, Dobrepolje, Zarečje, Brce, Zajelšje, Tominje, Harije, Sabonje, Pavlica, Studena Gora, Velika Bukovica, Mala Bukovica, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Sušak, Novokračine, Jelšane, Dolenje, Veliko Brdo, Starod, Rjavče, Pregarje, Gaberk, Huje, Male Loče, Hrušica, Podbeže, Podgrad in Račice (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za ureditveno obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enota Sežana, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Vilharjeva 4, 5250 Ilirska Bistrica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Čas in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini II (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov oesezana@zgs.si,
  • na elektronski naslov rescic@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana.