Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško (2022 – 2031), ki se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Mestni občini Nova Gorica oziroma v katastrskih občinah Vrtoče, Miren, Opatje selo, Nova vas, Sela na Krasu, Vojščica, Kostanjevica na Krasu, Temnica, Lipa, Gradišče, Dornberk, Branik in Renče (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za ureditveno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enota Sežana, Krajevne enote Sežana, Vodnikova 15a, 5294 Dornberk. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v prostorih Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju, Lokvica 35, 5291 Miren, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško (2022 – 2031)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov matej.rescic@zgs.si,
  • na elektronski naslov oesezana@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana.