Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lobnica (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lobnica (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Ruše, Slovenska Bistrica in Lovrenc na Pohorju (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Krajevna enota Ruše, Falska 126, 2342 Ruše. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v istih prostorih kot javna razgnitev organizirana javna obravnava. Datum in ura javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lobnica (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov mateja.cojzer@zgs.si,
  • na elektronski naslov oemaribor@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor.