Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Remšnik (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Remšnik (2022 – 2031), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Podvelka in Radlje ob Dravi oziroma v k.o. Zgornja Kapla, Javnik, Brezno, Radelca (del), Vas (del), Remšnik (del), Brezni vrh in Kozji vrh (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, KE Podvelka, Podvelka 1, 2363 Podvelka. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 9. decembra 2023.

V času javne razgrnitve bo v lovskem domu Lovske družine Remšnik, Remšnik 65, 2363 Podvelka, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Remšnik (2022 – 2031)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov mateja.cojzer@zgs.si,
  • na elektronski naslov oemaribor@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor.