Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje (2023 – 2032)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje (2023 – 2032), ki se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Podčetrtek oziroma v k.o. Ratanska vas, Tržišče, Topole, Tekačevo, Spodnja Kostrivnica, Lemberg-okolica, Pijovci, Sladka gora, Vrh, Dvor, Bobovo, Preloge, Grliče, Kačji dol, Male Rodne, Velike Rodne, Rjavica, Brestovec, Ceste, Plat, Kristan vrh, Šmarje pri Jelšah, Zadrže, Senovica, Bodrež, Platinovec, Ješovec, Brecljevo, Dol, Koretno, Pristava, Pristava, Hajnsko, Nezbiše, Kamence, Rajnkovec, Nimno, Vidovica, Rogaška Slatina, Spodnje Selce in Spodnja Ponikva (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2032 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Krajevna enota Rogaška Slatina, Ulica XIV. Divizije 17, 3205 Rogaška Slatina. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave, to je 7. decembra.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Kraj in čas javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šmarje (2023 – 2032)

    Načrti

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov oecelje@zgs.si,
  • na elektronski naslov matej.tajnikar@zgs.si ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje.