Skoči do osrednje vsebine

Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko (2022 – 2031)

Rok za prijavo je potekel.

Javno se razgrne osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko (2022 – 2031), ki se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občini Jezersko oziroma v k.o. Zgornje Jezersko in Spodnje Jezersko (v nadaljnjem besedilu: osnutek).

Osnutek za ureditveno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2031 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.

Osnutek se javno razgrne za 14 dni na osrednjem spletnem mestu državne uprave in v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Preddvor, Kokra 69a, 4205 Preddvor. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V času javne razgrnitve bo v dvorani Kulturnega doma Korotan, na naslovu Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgornje Jezersko, opravljena javna obravnava. Podrobnosti glede javne obravnave bodo objavljene naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasni deski občine ter na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

  • Sklep o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezersko (2022 – 2031)

Kontakt

Predloge in pripombe na osnutek lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo med javno razgrnitvijo ali na javni obravnavi, in sicer:

  • ustno na javni obravnavi,
  • kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  • na elektronski naslov vanja.primozic@zgs.si,
  • na elektronski naslov oekranj@zgs.si, ali
  • na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj.