Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.
Upravičeni stroški za dodelitev nepovratnih sredstev so stroški nabave novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki jih upravičenci uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Kontakt

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Telefonska številka: 01/580 7792: ponedeljek, torek in četrtek od 9.00 do 15.00 ure, sreda od 8.30 do 15.00 ure in petek od 8.30 do 14.00 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.