Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za imenovanje predstavnika upravičencev do postopkov OBMP za člana Državne komisije za OBMP

Rok za prijavo je potekel.

Objavljen je Javni poziv za imenovanje predstavnika upravičencev do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/00 - ZZNPOB) v 19. členu določa, da se za obravnavanje in reševanje vseh pomembnejših vprašanj v zvezi z izvajanjem tega zakona pri ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo, ustanovi Državna komisija za OBMP.

Dvajseti člen ZZNPOB določa, da člane Državne komisije za OBMP in predsednika komisije izmed članov komisije imenuje za dobo petih let minister, pristojen za zdravstvo in da Državno komisijo za OBMP sestavljajo:

  • en predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje,
  • en strokovnjak za medicinsko etiko,
  • en strokovnjak za OBMP iz vsakega centra,
  • en strokovnjak s področja prava,
  • en strokovnjak s področja psiholoških ali socioloških ved,
  • en predstavnik Urada varuha človekovih pravic,
  • en predstavnik upravičencev do postopkov OBMP.

Državni komisiji za OBMP v sedanji sestavi bo mandat potekel v januarju 2022, zato je Ministrstvo za zdravje k imenovanju strokovnjakov za člane Državne komisije za OBMP v mandatu od leta 2022 do leta 2027 že pozvalo ustrezne fakultete, Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko, Varuha človekovih pravic RS in vse centre za OBMP. Za imenovanje predstavnika upravičencev do postopkov OBMP je Ministrstvo za zdravje pozvalo Združenje za zanositev in Zavod Vitalica. Ker pa Ministrstvo za zdravje želi, da bi poziv za imenovanje predstavnika upravičencev do postopkov OBMP dosegel čim širši krog upravičencev, ministrstvo na spletni strani objavlja še javni poziv za imenovanje predstavnika upravičencev do postopkov OBMP za člana Državne komisije za OBMP v naslednjem mandatu.

Prosimo, da ime kandidata, kontaktne podatke in kratek življenjepis z opisom, iz katerega bo razvidno, da predlagani kandidat ustreza za imenovanje kot predstavnik upravičencev do postopkov OBMP za člana Državne komisije za OBMP, sporočite na elektronski naslov glavne pisarne Ministrstva za zdravje gp.mz@gov.si najkasneje do petka, 14. januarja 2022.