GOV.SI

D-106/19; Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja

Izdelava prometne študije in prometnega modela celjske regije ter za prometno-ekonomsko vrednotenje načrtovanih ukrepov na mestnem območju Celja

Več na portalu javnih naročil