Skoči do osrednje vsebine

Celovita presoja vplivov na okolje za posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Rok za prijavo je potekel.

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 (člen 14) so dolžne države članice Komisiji predložiti tudi svoje posodobljene zadnje priglašene NEPN do 30. junija 2024. Skladno s tem se je začel proces posodobitve NEPN, ki bo potekal v letih 2022-2024.

MZI je obvestilo MOP, da bo v letih 2022-2024 pripravilo predlog posodobitve NEPN, in zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za posodobitev NEPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).

Konec septembra 2022 je MZI prejelo odločbo MOP (št. 35409-530/2022-2550-13 z dne 27. 9. 2022), da je:
- v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje;
- v postopku priprave in sprejemanja Posodobitve NEPN treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Več na portalu javnih naročil