Skoči do osrednje vsebine

ANALIZA ČEBELJIH PRIDELKOV ZA LETO 2024

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba analize čebeljih pridelkov za leto 2024, skladno s projektno nalogo.

Storitev mora vsebovati izvedbo naslednjih del:
prvem sklopu predvidoma 75 analiz vzorcev medu na kakovostne parametre po Pravilniku o medu: vsebnost vode, električna prevodnost, vsebnost HMF, pelodna analiza, senzorična analiza;
drugem sklopu predvidoma 100 vzorcev analiz medu na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v medu, in sicer določanje vsebnosti kumafosa, timola in razpadnih produktov amitraza ter ostankov antibiotikov;
tretjem sklopu predvidoma 10 vzorcev cvetnega prahu, predvidoma 10 vzorcev propolisa in predvidoma 30 vzorcev voska na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje v vzorcih čebeljih pridelkov (cvetni prah: izkopanec in osmukanec, propolis in vosek) in sicer določanje vsebnosti kumafosa, timola in razpdnih produktov amitraza.

Rok izvedbe:
Javno naročilo se izvaja od podpisa pogodbe z izvajalcem do 16. avgusta 2024.

Več na portalu javnih naročil