Skoči do osrednje vsebine

Akvakultura ki zagotavlja okoljske storitve

Predmet javnega razpisa
Predmet podpore je dodelitev nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka zaradi kormoranov v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 60.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 15.000 evrov.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. 9. 2019 do porabe sredstev.

Kontakt

Info točka ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana
01 580 77 92
aktrp@gov.si