Skoči do osrednje vsebine

7/2023 seja Zdravstvenega sveta

V sredo, 22. februarja 2023, bo ob 15. uri v Veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana potekala 7/2023 seja Zdravstvenega sveta.

DNEVNI RED:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
2. Potrditev zapisnika 6/2022 seje ZS.
3. Pregled realizacije sklepov zapisnika 5/2022 seje ZS.
4. Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog novih zdravstvenih programov.
5. Strokovna stališča o zdravi prehrani v Sloveniji (vabljena izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, predsednica RSK za klinično prehrano).
6. Kje smo s kliničnimi smernicami v Sloveniji (poroča prof. dr. Mirta Koželj).
7. Razprava o standardih in normativih.
8. Razno.