Skoči do osrednje vsebine

6/2023 seja Zdravstvenega sveta

V sredo, 18. januarja 2023, bo ob 15. uri v Veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana potekala 6/2023 seja Zdravstvenega sveta.  

DNEVNI RED:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
2. Potrditev zapisnika 5/2022 seje ZS.
3. Pregled realizacije sklepov zapisnika 4/2022 seje ZS.
4. Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog novih zdravstvenih programov.
5. Odgovor na zavrnjeno vlogo »Zdravljenje z naprednim avtolognim celičnim zdravilom
(aHyC) bolnikov s kastracijsko odpornim rakom prostate«.
6. Način e-pošiljanja strokovnih in finančnih poročil poročevalcev.
7. Razprava o novoustanovljenem Strateškem svetu za prehrano.
8. Dopolnitev Odredbe o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost (poroča izr. prof. dr.
Matej Štuhec)
9. Razno.