Skoči do osrednje vsebine

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis z razpisno dokumentacijo:

Navodila za vnos vlog:

Tehnična navodila za vnos vlog

Dodatne informacije:

  • Popravki razpisne dokumentacije:

Dne 24. 6. 2022: podaljšanje in popravek javnega razpisa

Vlagatelji, ki so že oddali vloge pred spremembo Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22) in se jim zaprošene vrednosti glede na spremembo stroškov lahko povišajo, lahko do zaprtja razpisa vložijo samodopolnitev z natančnim opisom spremembe stroškov ter naj po potrebi priložijo nove ponudbe ter morebitne druge spremenjene priloge (Izjava banke ipd.).
V izogib napakam vas naprošamo, da v samodopolnitvi priložite excelov dokument (v prilogi), ki naj vsebuje vse upravičene stroške, ki jih želite uveljavljati (predvsem mora biti jasna Vrednost brez DDV, DDV, Upravičena in Zaprošena vrednost ter zaporedna številka zahtevka). Samodopolnitev naj vsebuje tudi novo tabelo z dinamiko črpanja sredstev (število zahtevkov in njihove vrednosti).

Excelov dokument: SAMODOPOLNITEV ZVIŠANE VREDNOSTI STROŠKOV

  • Zakonodaja:

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 121/21 in 11/22)

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

  • Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS:

 Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

13. 5. 2022 -  Sprememba 26. javnega razpisa za podukrep 4.1: objava javnega razpisa se je podaljšala s 25. maja na 14. julij 2022 (Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022)

Dne 24. 6. 2022: podaljšanje in popravek javnega razpisa, Uradni list RS, št. 87/2022

  • Informacije o javnem razpisu:

INFO točke Programa razvoja podeželja 2014-202