Skoči do osrednje vsebine

Svet za vinogradništvo in vinarstvo

Pristojnosti

Svet za vinogradništvo in vinarstvo je strokovno svetovalno telo ministra, pristojnega za kmetijstvo, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah s področja vinogradništva in vinarstva, zlasti glede:

  • ključnih razvojnih vprašanj s področja vinogradništva in vinarstva,
  • skupne kmetijske politike in nacionalnih ukrepov,
  • izboljšanja skladnosti politike na področju vinogradništva in vinarstva z drugimi resorji in politikami,
  • sistemskih rešitev in sprememb na področju vinogradništva in vinarstva.

Mandat 2019-2024