Skoči do osrednje vsebine

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Pristojnosti

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani je strokovno svetovalno telo ministra, pristojnega za kmetijstvo, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, zlasti glede:

 • podnebnih sprememb, okolja in upravljanja s tveganji,
 • digitalizacije,
 • skupne kmetijske politike in drugih sektorskih politik,
 • inovacij in podjetništva,
 • optimizacije procesov,
 • agrarne ekonomike,
 • prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu,
 • znanosti, raziskav in razvoja,
 • bazičnih raziskav in analiz,
 • sodobnih pridelovalnih in predelovalnih tehnologij,
 • varne hrane,
 • verig vrednosti,
 • povezovanja in sodelovanja,
 • povezave z drugimi gospodarskimi dejavnostmi,
 • trajnostnega kmetijstva,
 • trajnostnega gozdarstva,
 • gospodarjenja z naravnimi viri,
 • krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Mandat 2019-2024