Skoči do osrednje vsebine

Svet za gozdno-lesno verigo

Svet je posvetovalni organ ministra za kmetijstvo na področju gozdno-lesne verige, kateremu posreduje neobvezujoča mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju gozdarstva in lesarstva.