GOV.SI

Svet za gozdno-lesno verigo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet je posvetovalni organ ministra za kmetijstvo na področju gozdno-lesne verige, kateremu posreduje neobvezujoča mnenja k pomembnejšim odločitvam na področju gozdarstva in lesarstva.