Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za enakost spolov (2018-2022)

Strokovni svet za enakost spolov je strokovno posvetovalni organ, ki deluje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in opravlja naslednje naloge:

 • spremljanje izvajanja določb Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških,
 • spremljanje in ocenjevanje stanja in napredka pri uresničevanju enakosti žensk in moških na različnih področjih družbenega življenja,
 • dajanje pobud, predlogov in priporočil za sprejem ali spremembo zakonodaje in ukrepov za uresničevanje enakosti žensk in moških,
 • dajanje pobud za pospeševanje izobraževanja, ozaveščanja in raziskovanja na področju enakosti spolov,
 • posvetovanje glede sodelovanja z institucijami EU, predvsem z Evropskim inštitutom za enakost spolov.

Člani in članice sveta

 • mag. Ksenija Klampfer, ministrica,
 • Breda Božnik, državna sekretarka,
 • mag. Maruša Gortnar, vodja Sektorja za enake možnosti,
 • dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
 • mag. Andreja Poje, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
 • dr. Barbara Kresal, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo in Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • dr. Iztok Šori, Mirovni inštitut,
 • Kaja Primorac, Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, IPES,
 • Katarina Bervar Sternad, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC,
 • Katja Zabukovec Kerin, DNK - Društvo za nenasilno komunikacijo,
 • Miha Lobnik, Zagovornik načela enakosti,
 • dr. Milica Antić Gaber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
 • mag. Nataša Briški, Metina lista,
 • dr. Roman Kuhar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
 • Saša Tabakovič, civilna družba.
 • mag. Sonja Šmuc, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • dr. Tilen Štajnpihler, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta,
 • Violeta Neubauer, Ženski lobi Slovenije.