Skoči do osrednje vsebine

Strokovna delovna skupina za spremljanje izvajanja Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

V soglasju s socialnimi partnerji, ki so sodelovali pri usklajevanju rešitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti marca 2013 s sklepom imenovala Strokovno delovno skupino za spremljanje izvajanja ZDR-1.

Strokovna delovna skupina za spremljanje izvajanja ZDR-1 obravnava strokovna vprašanja, oblikuje skupna stališča oziroma mnenja v zvezi z izvajanjem določb Zakona o delovnih razmerjih in jih objavi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Objavljena stališča oziroma mnenja Strokovne delovne skupine imajo naravo priporočila, z namenom zagotovitve enotnejše uporabe zakonske ureditve v praksi.

Za odločanje v konkretnih spornih zadevah s področja delovnega prava je pristojno delovno sodišče. Zakonsko ureditev razlaga Državni zbor RS kot zakonodajalec s sprejemom avtentične razlage.

Stališča strokovne delovne skupine