Skoči do osrednje vsebine

Stalna medresorska koordinacijska skupina za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti

Koordinacijska skupina na strateški ravni spremlja in usmerja implementacijo nacionalnih ukrepov s področja vojaške mobilnosti vključujoč različne vidike s področja prehoda meja, carine, transporta, prometa, prometne infrastrukture, diplomatskih dovoljenj, obrambe, zunanjih in notranjih zadev.

Vojaška mobilnost je ena izmed številnih pobud v okviru novih ciljev in ambicij glede varnosti in obrambe Evropske unije (EU). V Sloveniji aktivnosti na področju ureditve vojaške mobilnosti v Evropi sledijo smernicam Evropske komisije. Slovenija s tem želi prilagoditi in vključiti slovensko prometno infrastrukturo v mrežo infrastrukture za vojaško mobilnost.