GOV.SI

Stalna medresorska koordinacijska skupina za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Koordinacijska skupina na strateški ravni spremlja in usmerja implementacijo nacionalnih ukrepov s področja vojaške mobilnosti vključujoč različne vidike s področja prehoda meja, carine, transporta, prometa, prometne infrastrukture, diplomatskih dovoljenj, obrambe, zunanjih in notranjih zadev.

Vojaška mobilnost je ena izmed številnih pobud v okviru novih ciljev in ambicij glede varnosti in obrambe Evropske unije (EU). V Sloveniji aktivnosti na področju ureditve vojaške mobilnosti v Evropi sledijo smernicam Evropske komisije. Slovenija s tem želi prilagoditi in vključiti slovensko prometno infrastrukturo v mrežo infrastrukture za vojaško mobilnost.