Skoči do osrednje vsebine

Stalna medresorska delovna skupina za zadeve OECD

Stalna medresorska delovna skupina za zadeve OECD na operativni ravni ima sledeče naloge:

  • obravnava strateških vprašanj, povezanih s članstvom v OECD,
  • oblikovanje stališč RS do posameznih dokumentov in drugih zadev OECD,
  • obravnava skupnih vprašanj OECD in EU ter uskladitev stališč,
  • določitev letnih prioritet Republike Slovenije v OECD,
  • obravnava vsebinskih področij, ki zadevajo pristojnosti več resorjev in vladnih služb,
  • uskladitev in določitev seznama odgovornih ministrstev in vladnih služb ter njihovih predstavnikov, ki zastopajo RS v posameznih odborih OECD,
  • obravnava predlogov za posebne preglede in analize, ki niso vključene v redni program OECD in se ne krijejo iz članarine,
  • obravnava predlogov za vključitev v prostovoljne programe OECD,
  • obravnava predlogov za dogodke, misije in drugo sodelovanje z OECD,
  • poročanje Vladi RS o uresničevanju obveznosti, ki izhajajo iz članstva.